Dekanın Mesajı

Fakültemizin Web Sayfasına Hoşgeldiniz,

Mühendislik Fakültesi; sürekli gelişen ve yenilikçi bir anlayışla küresel anlamda bir mühendislik öğretimi gerçekleştirmeyi, araştırma çalışmalarını etkinlikle sürdürmeyi, sanayi ile ilişkilerini canlı tutmayı ve zenginleştirmeyi, yenilik girişimleri için fırsatlar ve destekler sağlamayı, öğrencilerine çok yönlü bir formasyonla toplumsal, çevresel ve entellektüel sorumluluklar kazandırmayı amaçlamaktadır. Bilgisayar, Biyomühendislik, Deri, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği olmak üzere dokuz bölüm bulunmaktadır. Bölümlerdeki lisans programları, ilk yıl matematik, fizik, kimya gibi temel dersler olmak üzere mühendislik ana dersleri, bölüm dersleri, teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler temeli üzerine kurulmuştur ve dört yıldır. Teorik olarak verilen konular uygulama ve laboratuvar dersleri ile bütünleştirilmektedir. Bölümlerde bulunan eğitim ve araştırma laboratuvarlarında ve bazı bölümlerde bulunan pilot laboratuvarlarda uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bunun yanısıra yaz aylarında çeşitli endüstri kuruluşlarında staj yapan öğrenciler, teorik bilgileri ile pratik bilgi ve becerilerini de eğitimleri sırasında geliştirmektedirler.

Kimya Mühendisliği Bölümünde eğitimin tamamı İngilizce, Bilgisayar, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde ise %30'u İngilizce dilinde sürdürülmektedir. Bu bölümlere kabul edilen öğrencilerin yabancı dil düzeyleri yeterli olmadığı durumda bir yıl İngilizce hazırlıktan sonra bölümlerindeki eğitimlerine başlamaktadırlar.

Fakültemizin Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölüm programları MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir ve bu programlara EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) Etiketi verilmiştir. Mühendislik Programları için Avrupa Akreditasyonu anlamına gelen EUR-ACE Etiketi, bölüm programının "Lisans Düzeyinde Avrupadan Akredite Olmuş Mühendislik Programı" anlamını taşımaktadır.

Mühendislik Fakültesinin bölümlerinde üniversite ile sanayi işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalara öğrenciler eğitim planlarının son yılında yer alan "Bitirme Projesi" dersi ile dahil edilmekte böylece somut ve hayata dönük projelerle daha mezun olmadan aşina edilmektedirler.

Mühendislik Fakültesi, bölümleri arasında ve diğer fakülte ve üniversiteler ile karşılıklı etkileşim içerisinde çok disiplinli disiplinlerarası ilişkilerin geliştirilmesi, öğretim ve araştırmada işbirliğinin oluşturulmasını hedeflemektedir. Biyomühendislik, Gıda, Kimya, Tekstil ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde Çift Anadal ve Yan Dal Programları mevcut olup bu bölümlerde okuyan başarılı öğrencilerin ikinci bir alanda lisans diploması alma veya ikinci bir dalda sertifika alma imkanları bulunmaktadır.

Uluslararasılılaşma, Mühendislik Fakültesinin önem verdiği konulardan birisidir. Gerek Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından olan ERASMUS Programı ile gerekse ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Mühendislik Fakültesi, Ege Üniversitesi'nde ERASMUS programı ile en fazla öğrenci gönderen fakültedir. Yine IAESTE olarak bilinen uluslararası staj programı ile Mühendislik Fakültesinin öğrencileri yurt dışındaki endüstri kuruluşlarına staj için gönderilmekte ve yurt dışından bu programla öğrenci kabul edilmektedir.

Mühendislik Fakültesinin farklı bölümlerini bitiren mezunlar, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans ve daha sonra doktora çalışmalarına devam ederek akademik bir kariyer yapabilecekleri gibi mezun oldukları bölümden aldıkları eğitime göre sanayiden sağlığa kadar geniş bir alanda araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat vb. alanlarda mühendis olarak görev alabilirler. Mezunlarımızın başarıları bizlerin en büyük gurur kaynağı olmaktadır.

Fakültemizi ve Bölümlerimizi daha yakından tanıyabilmeniz için web sayfamızı ziyaret etmenizi bekliyorum.

Saygılarımla,