Yatay Geçiş

Fakültemiz Bölümlerine kurumlar arası “Yatay Geçiş” uygulaması kapsamında öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenci kabulleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Ege Üniversitesi Uygulama Esasları”  hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.

Fakültemiz Bölümlerine 2016-2017 öğretim yılında Yatay Geçiş yoluyla kabul edilen öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir.

 
Bölüm Adı Yatay Geçiş
Bilgisayar Mühendisliği 22
Biyomühendislik  3
Deri Mühendisliği 1
Elektrik – Elektronik Müh. 7
Gıda Mühendisliği 10
İnşaat Mühendisliği 9
Kimya Mühendisliği 2
Makine Mühendisliği 10
Tekstil Mühendisliği 5
Toplam 69
 

Yatay geçiş başvuruları ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru koşullarına Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Web sayfasından aşağıda verilen linkler üzerinden ulaşabilirsiniz:

http://oidb.ege.edu.tr/d-26/yataygecis.html

Ege Üniversitesi yatay geçiş uygulama esaslarını belirleyen yönergeye Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Web sayfasından aşağıda verilen link üzerinden ulaşabilirsiniz:

http://oidb.ege.edu.tr/d-17/a.html